Högkvalitativa plantor

Vårt sortiment av containerodlade träd är unikt i Sverige. Träden odlas i enlighet med vår egenutvecklade ALLEEGRO® metod och är därför utomordentligt motståndskraftiga, lättskötta och tillväxtsäkra oavsett ståndort. Naturligtvis levererar vi även alla träd med vanlig klump. Vårt sortiment omfattar alla vanliga löv- och barrträd, klängväxter, barrväxter, buskar och många specialiteter från både frilands- och containerodling.

 

Vårt stora sortiment kan du titta på såväl i tryckt form som online.

 

 

Blätter

 

Planeringssäkerhet

Den mest tillförlitliga lösningen för odlingsprojekt. Friska plantor – professionellt beskurna och producerade med innovativ teknik.

 • Alla plantor från vårt sortiment uppfyller de högsta kraven på rättvisa villkor.
 • Tack vare avancerad produktion är behovet av ersättningsplantering mindre sannolikt – det sparar tid, arbete och pengar!
 • Som enda plantskola i Tyskland fokuserar vi på containerodlade träd. Dessa kan – med undantag av frostperioder – planteras året om. Ditt projekt bestämmer planteringsperioden! Containerodlade träd är lättare att transportera – det förhindrar skador under transporten och förenklar hanteringen!

 

Blätter

 

ALLEEGRO®: vårt märke

Containerodlade träd från Clasen & Co odlas enligt den innovativa ALLEEGRO® metoden. Genom ett längre omfattande test har vi kunnat bevisa skillnaden jämfört med andra planteringsmetoder. Allé- och gatuträd från ALLEEGRO® programmet kan du bara köpa från vår plantskola eller hos våra partnerföretag.

Allt om ALLEEGRO®


Blätter

RESISTA® almen: ett träd med en framtid

RESISTA® almen är ett perfekt träd för gator och parker som hävdar sig mot almsjukan. Som ett av få specialistföretag i Europa får vi skola och marknadsföra RESISTA® almar. Vi erbjuder 6 sorter som är motståndskraftiga mot sjukdomar:

Fiorente | New Horizon | Regal | Rebona | Rebella | Reverti

Varför RESISTA®?

 1. RESISTA® almarnas motståndskraft har bevisats i praktiken.

  Almarna kontrolleras regelbundet mot den s.k. holländska almsjukan genom infektionstester. De är uppdragna på egen rot och inte förädlade.

 2. RESISTA® almar är mindre krävande.

  Träden klarar också extrema förhållanden. De trivs i närings- och humusfattiga, lätta och torra jordar, men även i tunga, täta och dåligt luftade substrat samt på stängda ytor och i tunna jordar över berg, sten och grus. RESISTA® almar står stadigt och klarar både blåst och frost. De tål även våta platser och tillfälliga översvämningar.

 3. RESISTA® almar är lättskötta.

  Korrigeringar i kronan behövs bara i begränsad utsträckning. Löven från almarna bryts snabbt ner. Almarna utvecklar inte heller några större frukter och bildar ingen honungsdagg. Mindre skador återställs också snabbt.

 4. RESISTA® almar ger garanterad kvalitet.

  Förökningen sker uteslutande i Darmstadt. De enskilda sorterna är skyddade under varumärket RESISTA® och finns med på EU:s sortlista. Eisele GmbH & Co KG i Darmstadt, Tyskland, innehar rättigheterna. Alla RESISTA® almar bär en speciell sortetikett och levereras med ett implanterat mikrochip. Ett äkthetsintyg medföljer alltid vid leverans.


Blätter

Tillförlitlig service

Vårt team består uteslutande av professionella medarbetare och specialister som har höga krav på kvalitet. Endast efter deras stränga kontroller får plantorna lämna vår plantskola. Reklamationer hos oss ligger långt under genomsnittet.

 • Hos oss får du alla plantor från en enda källa. På så sätt sparar du logistiskt arbete och tid.
 • Alla leveranser sorteras efter planteringsprojekt – det sparar tid och skyddar plantorna.
 • Vi besöker dig gärna. En rad exempel visar hur effektivt ett personligt samarbete kan vara.
 • Hos oss hittar du personliga kontakter som sätter sig in i ditt projekt från början och följer med under själva processen.
 • Vår service för internationella kunder: våra medarbetare talar flera språk. Korrespondensen sker på ditt språk.