Sankt Annæ Plads

Vår service

Vi kultiverar kvalitet! Detta gäller för våra produkter och hela vårt agerande kring dem. In i minsta detalj. Våra kunder litar på det.

 

En bra service innebär för oss... samarbete

Rådgivning & support

För rådgivning och support i din fråga har du alltid en fast kontaktperson vid din sida. Från första kontakt fram till leverans tar denne hand om alla detaljer och har alltid den senaste informationen för dig. 

Vi är snabba och kompetenta! Våra kundrådgivare är mycket kvalificerade, har bästa kunskap och arbetar tät ihop med våra partner. Du får alltid ett snabbt och kunnigt svar på dina problem och frågor. Även hos ovanliga och omfattande uppgifter.

 

Pålitliga och kraftfulla offerter

Du kan förlita dig på våra offerter. De är verkligen pålitliga och kraftfulla - det gäller både för både priser, plantornas kvalitet och tidsfrister.

 

Om vissa efterfrågade plantor inte kan levereras under en passande tid, informerar vi om det direkt i vår offert och föreslår lämpliga alternativ.

 
 
Tillförlitliga erbjudanden genom vår  alltid aktuella marknadsinformation från hela Europa.

Planering & organisation

Vi har alltid överblick och arbetar gärna strukturerat! Det börjar med korrekt skapande och integration av ditt byggprojekt i vårt system. Sortiment och offerter arkiveras, ändringar dokumenteras löpande. Alltid transparent och översiktligt.

 
Vi uppdaterar och koordinerar all information om byggprojekt, alla krav, särskildheter och önskemål, leveransadresser, lastplatser och levererar i tid. 
 

Effektivt strukturerade arbets- och organisationsprocesser underlättar arbetet för våra kunder

Lasta & leverera

Vi lastar skonsamt för plantorna, vid optimerat utnyttjande av lastutrymmet; noggrant och säkert i enkelt hanterbara enheter. Med uppgifterna vi får från dig lastar vi från den sida, från vilket det ska lossas på byggplatsen, samt efter leveransadresser.

Vi håller överenskomna leveranstider! I samarbete med våra fraktbolag beräknar vi realistiska leveranstider för att du ska kunna planera dina plantprojekt. Vi informerar dig alltid i realtid om oförutsägbara förseningar. 

Kvalitet från Clasen & Co kommer – som beställt.

Tillbaka till översikt