Resista-Aufmacher_02

Ulmus RESISTA® - almar med framtid

RESISTA® almar är robusta och stora allkunnare som motstår almsjukdomen. Vår plantskola är en av de få i Europa som får odla och sälja RESISTA® almar.

 

 

Ulmus RESISTA® - träd för alla platser

 

Robusthet och växtkraft kännetecknar de alla, det enastående pluset som RESISTA® almar har är dock deras motståndskraft mot den holländska almsjukdomen – avgörande orsaker för deras ständigt växande popularitet hos användare samt slutkunder. RESISTA® sortimentet kan användas på väldigt många platser och är mycket mångfaldigt med vitala sorter för nästan alla behov. 

Ulmenblatt

Vi erbjuder 6 sorter som motstår sjukdomen

Fiorente

Smal och elegant. Med genomgående skott och i sidled och uppåt växande grenar är det ett träd även för platser med lite utrymme.

mer i PDF

New Horizon

En allkunnare som kan användas på många platser. Tack vare sin robusthet och tolerans är det ett ”modernt stadsträ”.

mer i PDF

 

Regal

Smal, mycket upprätt alm, som har beprövat sig i vind, väderlek och trafik samt i tuff terräng. Ersätts av sorten 'Fiorente'.

mer i PDF

Rebona

En äkta allrounder med lite mindre blad och stor platsvariation. Den klarar även av områden med temporära översvämningar.

mer i PDF

Rebella

De in i spetsen ljusa och vitala bladen gör att denna mindre RESISTA® alm ser mycket lätt och livskraftig ut.

mer i PDF

Reverti

En mycket motståndskraftig, renodlad alm med typisk bark med djup struktur på stam, grenar och unga grenar.

mer i PDF

Vaför RESISTA® ?

 
RESISTA® almarnas motståndskraft har bevisats i praktiken.
 
Almarna kontrolleras regelbundet mot den s.k. holländska almsjukan genom infektionstester. De är uppdragna på egen rot och inte förädlade.
 
RESISTA® almar är mindre krävande.
 
Träden klarar också extrema förhållanden. De trivs i närings- och humusfattiga, lätta och torra jordar, men även i tunga, täta och dåligt luftade substrat samt på stängda ytor och i tunna jordar över berg, sten och grus. RESISTA® almar står stadigt och klarar både blåst och frost. De tål även våta platser och tillfälliga översvämningar.

RESISTA® almar är lättskötta.

Korrigeringar i kronan behövs bara i begränsad utsträckning. Löven från almarna bryts snabbt ner. Almarna utvecklar inte heller några större frukter och bildar ingen honungsdagg. Mindre skador återställs också snabbt.

RESISTA®almar ger garanterad kvalitet.

Förökningen sker uteslutande i Darmstadt. De enskilda sorterna är skyddade under varumärket RESISTA® och finns med på EU:s sortlista. Eisele GmbH & Co KG i Darmstadt, Tyskland, innehar rättigheterna. Alla RESISTA® almar bär en speciell sortetikett och levereras med ett implanterat mikrochip. Ett äkthetsintyg medföljer alltid vid leverans.

 

Mer information om RESISTA®  PDF-Download

Resista Bilderband

Tillbaka till översikt