ALLEEGRO-Aufmacher_01

Containerodlade träd från Clasen & Co

Vi är specialister på contrainerodlade träd! Med den av oss utvecklade ALLEEGRO® odlingsteknik producerar vi bästa alléträd och höga träd för våra kunders fördel.

 

Kan planeras och levereras året om - det är uppenbara argument för användning av contrainerodlade träd. Men även hanteringen är enklare. I trädgårds- och landskapsbygget betyder det maximal flexibilitet och underlättat arbete för alla planteringar.

Varför ALLEEGRO® contrainerodlade träd?

Obestämda planteringsperioder

ALLEEGRO® träd kan planteras året om.
Så länge det varken är frost eller extrem hetta kan våra containerodlade träd planteras året om. Till och med för omplanteringsbara arter, som ekar och björkar, förlängs planteringstiden avsevärt.
 
ALLEEGRO® träd kan levereras när som helst.
ALLEEGRO® träd röjs inte, lider därför inte av någon förlust av fiberrötter och behöver inte förberedas för en sommarplantering. Därför är de tillgängliga under alla årstider och även för omgående plantering.
 
Kostnadsbesparing vid planteringsprocessen
 
ALLEEGRO® träd är lättare att transportera
Volymvikten på ALLEEGRO® substratet är 40% lägre i jämförelse med trådbalar. Detta underlättar transporten, skonar stammen och sänker såväl maskin- som personalkostnaderna.
 
ALLEEGRO® träd är lätta att plantera.
Separera rotklumpen från containern, rista flera gånger på sidorna och plantera i gropen – klart! Du behöver varken beskära rötterna eller fukta balarna. Det gör planteringen enkel, snabb och effektiv.
 
Kalkylerbar underhållskostnad
 
ALLEEGRO® träd tolererar perioder av torka.
ALLEEGRO® substratet har en utmärkt vattenlagringskapacitet och ger trädet en tillförlitlig vattenförsörjning även under perioder med låg nederbörd. Dessutom är det mycket lätt att fukta substratet igen.
ALLEEGRO® substratet minimerar vattenmättnader.
Genom sin balanserade sammansättning är ALLEEGRO® substratet särskilt dräneringsdugligt och minskar på så sätt faran för vattenmättnad i rotområdet.
 
 
Förkortad etableringsfas
 
ALLEEGRO® träd växer snabbt och tillförlitligt.
Strukturen på ALLEEGRO® substratet reducerar tydligt kornfraktionen. Därigenom växer rötterna på ALLEEGRO® träden perfekt och utan motstånd i den omgivande jorden och tränger jämnt genom marken.
 
ALLEEGRO® träd etablerar sig på extrema platser.
Lufthalten i ALLEEGRO® substratet är mycket hög vid optimal vattengenomsläpplighet. Det garanterar en bra tillväxt även under komplicerade stadsförhållanden. Eftersom rötterna växer snabbt och jämnt i den omgivande jorden blir träden snabbt stadiga även på extrema platser.
 
Snabbt uppnådd normalprofil för det fria rummet
 
ALLEEGRO® träd kan beskäras tidigt.
Genom vår innovativa klippteknik är trädet förberett så att beskärningen endast lämnar små skärsår efter sig, och så att tillförseln till kronan aldrig begränsas. På så sätt möjliggör vi problemfri och tidig beskärning utan att störa ALLEEGRO® trädens vitala och hälsosamma utveckling. Önskad normalprof

Tillbaka till översikt