Skötsel och skolning

Liksom alla våra containerodlade plantor kan ALLEEGRO® träd från början utveckla rötter utan störning. Det säkerställer att alla delar av plantan får adekvat tillförsel av näringsämnen. Naturligtvis planteras våra plantor regelbundet i större containrar, så att rötterna kan växa obehindrat. Vid leverans är rotklumpen helt intakt och bör endast repas lätt vertikalt fyra gånger. ALLEEGRO® träd kan därför också planteras under växtperioden. Efter plantering frodas de snabbare och bättre.

Pflege und Verschulung