Näringstillförsel

Ett speciellt för ALLEEGRO® utvecklat näringskoncept garanterar optimal tillförsel av alla näringsämnen och spårämnen till plantorna. Sammansättningen anpassar vi inte bara efter den enskilda plantan och plantstorleken, utan också efter vattenkvaliteten och de befintliga näringsnivåerna i ALLEEGRO® substratet. Den regelbundna justeringen av näringsämnen garanterar optimal tillväxt av ALLEEGRO® ungplantor och lägger därmed grunden för ett säkert framtida välstånd.

Nährstoffversorgung