God vattenhållande förmåga

Det öppenporiga ALLEEGRO® trädodlingssubstratet har en hög vattenhållande förmåga och släpper igenom mycket vatten. Luftinnehållet och andelen grova porer gynnar rotens andning vid lågt luftinnehåll på extrema ståndorter, till exempel hårt trafikerade gator. På grund av den låga andelen ämnen som förorsakar igenslamning, såsom lera och slam, förhindras igenslamning av substratet.

Wasserspeicherung