Exklusivt substrat

Vårt exklusiva egenutvecklade ALLEEGRO® substrat innehåller en balanserad blandning av mineralkomponenter som till exempel tegelflis, svällande lera, pimpsten, sand och organiska tillsatser. Därför är det strukturellt mycket stabilt och har en hög total porvolym. På så vis uppnår vi en balans mellan luft- och vattenhalt i substratet, vilket säkerställer utmärkt rottillväxt och optimal utveckling av våra ALLEEGRO® träd.

Exklusives Substrat