ALLEEGRO®: Fördelaktigt för våra kunder

Säkra etableringsförhållanden, enkel hantering, billig skötsel och planterbarhet oberoende av årstid är aspekter som våra kunder uppskattar med ALLEEGRO® träd. Plantornas enastående kvalitet och vitalitet sörjer för tillförlitliga och representativa planteringsresultat.

Fördelar

Obestämda planteringsperioder

 • ALLEEGRO® träd kan planteras året om.

  Så länge det varken är frost eller extrem hetta kan våra containerodlade träd planteras året om. Till och med för omplanteringsbara arter, som ekar och björkar, förlängs planteringstiden avsevärt.

 • ALLEEGRO® träd kan levereras när som helst.

  ALLEEGRO® träd röjs inte, lider därför inte av någon förlust av fiberrötter och behöver inte förberedas för en sommarplantering. Därför är de tillgängliga under alla årstider och även för omgående plantering.

 

Kostnadsbesparing vid planteringsprocessen

 • ALLEEGRO® träd är lättare att transportera

  Volymvikten på ALLEEGRO® substratet är 40% lägre i jämförelse med trådbalar. Detta underlättar transporten, skonar stammen och sänker såväl maskin- som personalkostnaderna.

 • ALLEEGRO® träd är lätta att plantera.

  Separera rotklumpen från containern, rista flera gånger på sidorna och plantera i gropen – klart! Du behöver varken beskära rötterna eller fukta balarna. Det gör planteringen enkel, snabb och effektiv.

 

Kalkylerbar underhållskostnad

 • ALLEEGRO® träd tolererar perioder av torka.

  ALLEEGRO® substratet har en utmärkt vattenlagringskapacitet och ger trädet en tillförlitlig vattenförsörjning även under perioder med låg nederbörd. Dessutom är det mycket lätt att fukta substratet igen.

 • ALLEEGRO® substratet minimerar vattenmättnader.

  Genom sin balanserade sammansättning är ALLEEGRO®substratet särskilt dräneringsdugligt och minskar på så sätt faran för vattenmättnad i rotområdet.

   

Förkortad etableringsfas

 • ALLEEGRO® träd växer snabbt och tillförlitligt.

  Strukturen på ALLEEGRO® substratet reducerar tydligt kornfraktionen. Därigenom växer rötterna på ALLEEGRO® träden perfekt och utan motstånd i den omgivande jorden och tränger jämnt genom marken.

 • ALLEEGRO® träd etablerar sig på extrema platser.

  Lufthalten i ALLEEGRO® substratet är mycket hög vid optimal vattengenomsläpplighet. Det garanterar en bra tillväxt även under komplicerade stadsförhållanden. Eftersom rötterna växer snabbt och jämnt i den omgivande jorden blir träden snabbt stadiga även på extrema platser.

 

Snabbt uppnådd normalprofil för det fria rummet

 • ALLEEGRO® träd kan beskäras tidigt.

  Genom vår innovativa klippteknik är trädet förberett så att beskärningen endast lämnar små skärsår efter sig, och så att tillförseln till kronan aldrig begränsas. På så sätt möjliggör vi problemfri och tidig beskärning utan att störa ALLEEGRO® trädens vitala och hälsosamma utveckling. Önskad normalprof

 

Blätter