ALLEEGRO-Aufmacher_01

Containertræer fra Clasen & Co

Vi er specialister, når det drejer sig om containertræer! Med ALLEEGRO® dyrkningsmetoden, som vi selv har udviklet, producerer vi optimale allétræer og højstammede træer til vores kunders fordel.

 

Kan plantes og leveres uafhængigt af årstiden - dette er de mest åbenlyse argumenter for anvendelsen af containertræer. Men håndteringen er også lettere. For have- og landskabsarkitektur betyder dette maksimal fleksibilitet og lettelse af arbejdet ved alle plantninger.

Hvorfor vælge ALLEEGRO® containertræer?

En planteperiode uden tidsbegrænsninger

ALLEEGRO® træer kan plantes ud hele året.
Sålænge der hverken er frost eller ekstreme varmetemperaturer, kan du plante vores containertræer året rundt. Selv arter, der ellers er svære at plante ud - som fx eg og birk - har en betydeligt længere udplantningsperiode.
 
ALLEEGRO® træer kan leveres hele tiden.
ALLEEGRO® træer skal ikke graves op, og de mister derfor ingen finrødder. Træerne skal heller ikke forberedes til en sommerbeplantning. Derfor kan træerne plantes ud på et hvilket som helt tidspunkt af året - også med kort tidsfrist.
 
Lavere omkostninger ved beplantningsarbejdet
 
ALLEEGRO® træer er nemmere at transportere.Sammenlignet med trådklumper er volumenvægten på ALLEEGRO® substratet 40% lavere. Det gør transporten nemmere, skåner stammen og begrænser både brugen af maskiner og det manuelle arbejde.
 
ALLEEGRO® træer er ukomplicerede at plante.Rodklumperne tages fra containeren, der lægges et par snit i siderne og færdig: Træet kan sættes i plantehullet! Du skal hverken beskære rødderne eller gennemvæde klumperne. Det gør det nemt, hurtigt og effektivt at plante træet.
 
Kalkulerbart vedligeholdelsesarbejde
 
ALLEEGRO® træer er tolerante over for tørkeperiode.
ALLEEGRO® substratet har en fremragende vandlagringskapacitet og sørger for sikker vandforsyning også i perioder uden meget nedbør. Derudover er det også meget nemt at fugte substratet igen.
 
ALLEEGRO® substratet minimerer ophobninger af vand.
Grundet den velafbalancerede sammensætning er ALLEEGRO® substratet ekstra godt til at aflede vand, og det forhindrer dermed risikoen for, at der ophobes vand omkring rødderne.
 
 
Forkortet etableringsfase
 
ALLEEGRO® træer har en hurtigt og pålidelig vækst efter udplantningen.
ALLEEGRO® substratet minimerer kornbruddet betydeligt. Dermed møder rødderne på ALLEEGRO® træerne ingen modstand og vokser perfekt ind i det omgivende jordlag, hvor de breder sig jævnt.
 
ALLEEGRO® træer etablerer sig på ekstreme voksesteder.
ALLEEGRO® substratet har et højt luftindhold - samtidig er vandgennemtrængeligheden meget høj. Det giver en god vækst, også under komplicerede forhold i byer. Eftersom rødderne breder sig jævnt og hurtigt i de omgivende jordlag, står træerne sikkert efter ganske kort tid - også på ekstreme voksesteder.
 
En hurtig belysningsprofil
 
ALLEEGRO® træer kan beskæres tidligt.
Med vores innovative beskæringsteknik er træet forberedt således, at beskæringen kun efterlader små sår, og forsyningen til kronen ikke bliver begrænset. Det giver mulighed for nem og tidlig beskæring, uden at ALLEEGRO® træernes vitale og sunde udvikling bliver forstyrret. Træerne opnår dermed den ønskede belysningsprofil hurtigere end ved andre typer beskæringer.
  •  

Tilbage til oversigten